help

ओपेन स्पेनडिंगले तथ्यांक कसरी प्रस्तुत गर्छ ?

Outdated Content Warning: This content refers to an older version of OpenSpending. See here for information about the next version of OpenSpending and ways to contribute.

एउटा अलग स्रोत बाट डाटाको एक सेट को प्रतिनिधित्व गर्दछ, जसमा प्रत्येक ओपनस्पेन्डिङ्ग डाटासेटलाई एउटा संग्रह गरेर राख्छ । प्रत्येक डाटासेन्टर भित्र, व्यक्तिगत लेनदेन टिपोड को एक सेट प्रतिनिधित्व गरिरहेको हुन्छ । प्रत्येक डाटासेट डाटा को संरचना नक्सा हुन्छ र आफ्नै मोडेल हुन्छ । मोडल आयामको सन्दर्भमा एउटा डाटासेट प्रविष्टको गुण लिपिमा हाल्नु ।

तथ्यांक पात्र (डाटासेट)

ओपनस्पेन्डिङ्ग प्रणालीमा भास्मिक इकाईको डाटासेट हुन्छ । एउटा सामान्य विषय (एउटा विशेष रुपमा शहरको खर्च, एक वर्ष को लागि एउटा बजेट जस्तै) बाड्नको वित्तिय लेनदेनको साथ सकुहीकृत र एउटा डाटासेटको रुपमा जम्मा हुनुजान्छ । एउटा डाटासेट “टिपोट” को एउटा संग्रह हो, र प्रत्येक प्रविष्टि पैसाको मात्रा र एक समयको साथ जोड्ने एउटा लेनदेनको प्रतिनिधित्व गर्छ ।

डाटासेट पनि आफ्नो सामग्री को प्रकारको लागि मेटाडाटालाई शामिल गर्छ । मेटाडाटा एउटा डाटासेटको विवरण, डाटाको स्रोतको बारेमा जानकारी हुन्छ, र उपयोगकर्ताको डाटासेट पाउछ र उसको सामग्रीका व्याख्याको मद्दत गर्छ जस्मा अन्य जानकारी पनि सामिल छ ।

प्रकार (मोडेल)

प्रत्येक डाटासेटको संरचना डाटासेटको निमौताको लागि पुरा तरिकामा निर्भर छ । यस संरचना टिपोटको आफुबिचमा अखग हुन सक्छ जस्को साथमा आयाम प्रदान गर्छ जो एक मोडेल, निर्दिष्ट द्धारा बनाईएको हो ।

एउटा मोडेलको आयामको एउटा सेट सामिल छ । एउटा आयाम संभवतः एक से एक टिपोट छुट्याउने एक सम्पत्ति हो । तपाई एउटा स्प्रेडशीटको रुपमा एउटा डाटासेटको कल्पना गर्दछ । त्यो प्रत्येक आयाम एउटा स्तंभको रुपमा सोच्न सक्छौ । आयाम त्यस्तैगरि, एउटा साधारण स्प्रेडशीट स्त्ंभ भन्दा अधिक संरचना बनाउन सक्छौ ।

आयाम धेरै प्रकारमा आउछ । सबै भन्दा महत्वपूर्ण परिमाण प्रकार हो । परिमाण एउटा संख्यात्मक मुल्य शामिल गर्न सक्छौ जो आयाम हो । एउटा अर्काे महत्वपूर्ण आयाम प्रकार मिति र समयको प्रतिनिधित्व गर्छ, जो समयको प्रकार हो । हरेक डाटाले यो ठाउँ लिन्छ जब क्रमशः लेन–देनको प्रतिनिधित्वले पैसाको राशि र समयको प्रतिनिधित्व गर्छ, कम से कम एउटा उपाय र समय आयाममा प्रत्येक जरुरी हुन्छ । शेष आयाम प्रकार जस्तै, तब हुन सक्छ जबकी अन्य गुणहरुको प्रतिनिधित्व गर्नको लागि उपयोग गर्न सक्छौ लेनदेनको संख्या, एउटा वर्गीकरण योजना, यस यसमा सामेल व्यक्तिहरु या कम्पनिको नामबाट लेबल । यस प्रकारको आयाम मुल्यको एउटा नेस्टेड सेट समात्न सक्छौ जुन एउटै मुल्य पकडन सक्ने जुन गुण, अरु मिश्रित आयाम, समावेश छ । एउटा सम्पत्ति प्रत्येक कुल डाटा गर्नको लागि प्रयोग गर्न सक्दछौ जुनमा धेरै उप गुण समावेश हुन्छ जब यौगिक आयाम उपयोगी हुन्छ ।

अर्को: [ओपेन स्पेनडिंगमा तथ्यांक थप्ने]

माथी: ओपन स्पेनडिंग मार्गदर्शन