help

ओपेन स्पेनडिंगमा तथ्यांक थप्ने : समिक्षा]

Outdated Content Warning: This content refers to an older version of OpenSpending. See here for information about the next version of OpenSpending and ways to contribute.

तपाई ओपनस्पेन्डिङ्ग परियोजनाको लागि सब भन्दा महत्वपूर्ण योगानको लागि एउटा नयाँ डाटासेट जोड्नको लागि हो । गाइडको यो खण्ड नयाँ डाटा जोड्ने प्रकियाको माध्यमबाछ चल्द छ ।

ओपनस्पेन्डिङ्गमा एउटा डाटासेट आयात गर्नको लागि एउटा विशिष्ट कार्यप्रवाह निम्नलिखित चरण शामिल छ ।

  • भर्पर्दो श्रोत बाट मेशिनले पढ्नयोग्य तथ्याङ्क संकलन गर्नुहोस्

  • विसंगति र त्रुटिलाई हटाउनको लागि या स्पष्ट, ओपनस्पेन्डिङ्गबाट आशाको ढाँचाको एउटा सीएसवी फाइल बनाउनको लागि डाटा परिवर्तित ।

  • तथ्याङ्क लाई ईन्टरनेट मा प्रकाशित गर्नुहोस् एउटा डाटासेट एउटा नयाँ डाटा स्रोतको रुपमा प्रकाशित डाटा जोड्न बनाउने ।

  • स्रोत तालिकामा प्रत्येक स्तंभको लागि एक तार्किक भूमिका आवंटित गर्नको लागि डाटासिट मोडल ।

  • डाटा लोड अथवा डाटाको स्थिरताको बारेमा मंचद्धारा दिइएको फीडबैकको आधारमा डाटाको परिष्कृत

यो कदमबाट प्रत्येक निम्न वर्गमा विस्तारमा व्याख्या गरिनेछ ।

अर्को: [तथ्यांक संकलन गरिदै]

माथि: ओपन स्पेनडिंग मार्गदर्शनहरु