help

ओपन स्पेनडिंग कुन कुन प्रकारका अर्थिक तथ्यांक परछन् ?

Outdated Content Warning: This content refers to an older version of OpenSpending. See here for information about the next version of OpenSpending and ways to contribute.

ओपनस्पेन्डिङ्ग यो समर्थन गर्छ कि फाइनेन्सीयल तथ्याङ्कको प्रकारमा एकदम लचीलो छ । ओपनस्पेन्डिङ्ग परियोजना सरकारो वित्तमा एकदम ध्यान केन्दित रहेको छ, यो एउटा विधिबाधाहरु हैन । ओपनस्पेन्डिङ्ग एउटा लेनदेनको सेट, पैसाको एक मात्रा को साथ जोडेको प्रत्येक र एक समयमा कुनै पनि डाटासेटको समर्थन गर्छ ।

वर्तमानमा ओपनस्पेन्डिङ्ग मा हेस्ट डाटाको अधिकांश व्यवहार या बजेटीय डाटाको रुपमा वर्गीकृत गर्न सक्छौ । यो दुई को बीच मुख्य अंतर यो हो कि विघटनको आफनो स्तर छ । व्यवहार डाटा बजेटीय डाटा लेनदेन जबपक श्रेणीमा, व्यक्तिगत लेनदेन मार्ग .

####करोबार स्पेनडिंगमा तथ्यांक व्यवहार डाटा, या सरल, “डाटा खर्च” व्यक्तिगत वित्तिय लेनदेन मार्ग । एउटा निश्चित तिथिमा र एक विशिष्ट प्रयोजन (एक परियोजना या सेवा उदाहरण को लागि) को लागि एउटा इकाईबाट दोश्रोमा प्रत्येक भुगतान छुटै सुचीमा छ । लेनदेन सम्बन्धी खर्च डाटा सरकारी अनुदान, प्रतिबद्धता, र वास्तविकव्ययको बारेमा जानकारी सहित अभिलेखको विभिन्न प्रकार, सामेल छ ।

सकल जानकारी (जस्तोः सबटोतल) व्यवहार डाटामा सामेल हुनु हुदैन । आंशिक रुपमा या पूरा तरीका ले विश्लेषणको एक अलग विद्याको लागि कल एकत्रित गरिएको छ कि डाटा बजेटीय डाटाको सत्ता व्यवहार डाटाको रुपमा व्यवहार गर्न सकियोस् । यो मतलब हैन की, तथापि, एउटा पनि “तर्कसंगत” लेन–देन को लागि राशि जो कि धेरै “भौतिक” भुगतान व्यवहार डाटामा एउटा एकलाबाट प्रतिनिधित्व गर्न सकिदैन ।

ओपनस्पेन्डिङ्गमा व्यवहार डाटा सामिल छः

सरकारी खरिद प्रकियाको साथमा डाटा व्यापार को एक अन्य सम्बन्धि प्रकार । सार्वजनिक खरिद डाटा सार्वजनिक टेन्डर को बारेमा डाटा छ । प्रस्तुत गरिएको थियो कि, टेन्डर जित्यो कति, अरु जो को लागि । यो व्यवहार डाटा को एउटा सबसेटको रुपमा देख्न सक्छौ ।

ओपनस्पेन्डिङ्ग मा खरिद डाटा सामिल छः

####आय ब्यय विवरण तथ्यांक बजेटको डाटामा, व्यय र आय श्रेणीमा एकत्रित गरेर राखेको छ । यस एकत्रितकरणको लक्ष्य आमतरिकामा सरकारको सबभन्दा महत्वपूर्ण वित्तीय विकल्पको एक सिंहावलोकनको साथ पाठलाई प्रदान गरिएको छ कि एउटा नीति दस्तावेज हो जो बजेटलाई सम्झनेमा पाठकलाई सहायताको लागि हो । दरबन्दी आमतरिकामा एउटा बर्गीकरण योजनाको बजाय धनको वास्तविक प्राप्तकर्ता द्धारा संरचित छ ।

बजेटीय डाटा धेरैजसो संयुक्त रुपमा एक भविष्यको अवधिको लागि पछिल्लो परिणाम र विनायोजनमा डाटा प्रस्तुत गरेको छ । यस्तो प्रकारको एक प्रस्तुतिमा, एक विशेष क्षेत्रमा पछिल्लो वर्षमा खर्च मात्रामा आइरहेको बजेटको अवधिको लागि बाँडफाँड गर्न पर्छ कति सूचना गर्नको लागि उपयोग गर्न पर्छ । बजेट जानकारी धेरैजसो एकत्रित डाटा र सांख्यिकीय अनुमानमा आधारित छ ।

कार्यकारी बजेट प्रस्ताव, अधिनियमित बजेट, र नागरिक बजेट (नागरिकहरुको लाभको लागि बजेटको सरल संस्करण) को पूर्व बजेट विवरणः विभिन्न क्षेत्र सहित उपलब्ध बजेटीय जानकारी, को विभिन्न प्रकार छ ।

ओपेन स्पेन्दिङमा पर्ने आर्थिक तथ्याङ्क:

अर्को: [ओपेन स्पेनडिंगले तथ्यांक कसरी प्रस्तुत गर्छ ?]

माथी: ओपन स्पेनडिंग मार्गदर्शन